UDDANNELSEN

PÆDAGOGIK SOM KUNSTART

Uddannelsen sigter på at give grundlag for at virke som Rudolf Steinerlærer, men er også en mulighed for de, der blot ønsker at arbejde med de pædagogiske impulser og at fordybe sig i antroposofien.

• Undervisning og pædagogik for hele mennesket.

• Individuel udvikling og frihed.

• Opdragelse og selvopdragelse.

• Socialt engagement og ansvar.

Undervisningen tager udgangspunkt i det antroposofiske menneske- og verdensbillede og de impulser, som herfra gives til alle aspekter af den menneskelige tilværelse.

Målet med undervisningen er

• At øve metoder, som den enkelte kan bruge i sin bestræbelse på at blive et frit skabende individ.

• At styrke den selvstændige iagttagelsesevne og dømmekraft og øve evner til egen forskning.

• At udvikle pædagogiske evner gennem en forståelse for individets udvikling og de nye sociale former, som Rudolf Steinerskolerne forsøger at virkeliggøre.

Uddannelsen er 3-årig, og kan efter behov suppleres med specialkurser. Et videregående studium kan tilrettelægges.

Der undervises ca. en gang pr. måned (fredag kl. 17-20:30 og lørdag kl. 9-17) i København (fortrinsvis på Vidar Skolen i Gentofte),  samt 5 hele dage i efterårsferien og 4 hele dage op til påske. Desuden 3 sammenhængende dage ved studiestart.

I hvert studieår indgår en praktikperiode på mindst 2 uger på en Rudolf Steinerskole. Der forudsættes et vist kendskab til Rudolf Steinerskolernes særlige pædagogik, samt at deltagerne har den nødvendige faglige viden eller tilegner sig denne undervejs. Undervisningen er i høj grad baseret på selvstudium, opgaver og praktik, og der må påregnes en del hjemmearbejde.

www Steinerseminariet 1