Foredrag fredag d. 9. oktober

Foredrag ved Tina N. Hansen

Formand for foreningen Artemsia og Biodynamisk Landman, Rytmisk Massageterapeut og Antroposofisk Homøopatisk Behandler

Korn – Ernæring – Indlæring

Kornplanten har en usædvanlig evne til at ernære hele mennesket, men hvilke plantekvaliteter er særlig vigtige for børn og voksne under udvikling i dag? Vi vil her berøre Rudolf Steiners anbefalinger til det tidlige og nye planteforædlingsarbejde i forbindelse med den biologiske-dynamiske impuls.

Vi vil kigge nærmere på samspiller mellem de levende kræfter i Naturen og de levende kræfter i mennesker, og belyse hvordan svært fordøjelige fødevarer binde kræfter i mennesket, som ellers kan være brugbare til indlæring…

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte.

Fri entré.

Foredrag fredag den 18. september kl. 17.00

Midt i en krisetid – en pædagogisk betragtning til Michaelstiden

Foredrag ved seminarlærer Anders Høier

Vi er midt i en global krisetid- en sundhedskrise, der i de sidste mange måneder dels har overskygget tidligere kriser som klimakrisen, men også har ført til en økonomisk krise med arbejdsløshed, usikkerhed, ængstelse, ja, frygt og angst!

Vores immunforsvar, både det biologiske, der beskytter os mod virus og andet mikroliv, og det ”sjæleligt immunforsvar”, med bl.a. vores selvfølelse, selvtillid og mod er stærkt forbundet med hinanden!

Hvordan kan den voksne bevidst arbejde med sit sjæleliv, udvikle og styrke det, så barnet kan få den nødvendige hjælp?

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte. Fri entré.

Foredrag fredag den 20. marts – AFLYST

Grundet forholdsreglerne vedr smittebegræsningen af Coronavirussen, bliver fredagsforedraget nu desværre aflyst.


Sophia Seminariet Inviterer til foredrag fredag den 20. marts kl. 17.00 ved arkitekt og tidligere bestyrelsesformand for Merkur Andelskasse Morten Gunge.

Antroposofien og den sociale tregrening
Den antroposofiske bevægelses forsøg på at bidrage til et samfund for en menneskelig udvikling – i 1919 og til i dag.

Efter afslutningen af den 1. verdenskrig, hvor ikke mindst det tyske samfund skulle genopbygges ledte Steiner en kampagne, som tog udgangspunkt i en analyse af menneskets behov for at udleve de sjælelige kvaliteter, der er knyttet til frihed, lighed og broderskab i forskellige funktionelle samfundsområder.

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte. Fri entré.

Foredrag fredag den 28. februar

Sophia Seminariet Inviterer til foredrag fredag den 28. februar kl. 17.00 Ved landsformand for Antroposofiske Selskab og lærer på Skanderborg Skolen Niels Henrik Nielsen.

Opdragelse til frihed

Et af steinerpædagogikkens store mottoer er: ”Opdragelse til frihed”. Men, hvad vil det overhovedet sige? Forudsætningen for at opdrage til frihed er, at man i det mindste har en forestilling om, hvad frihed er. Dernæst må man så vide, hvilke metoder der kan føre til, at ”det unge menneskes ånd i fuld frihed kan træde ind i livet”. I et samfund, hvor menneskets frihed begrænses mere og mere, er dette spørgsmål måske mere aktuelt end nogensinde.

I anledningen af 100-års jubilæet for grundlæggelsen af den første Waldorfskole, har Sophia Seminariet inviteret en række foredragsholdere til at komme og fortælle om forskellige initiativer, udsprunget af Rudolf Steiners impulser.

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte. Fri entré.

Foredrag fredag d. 17. januar

Sophia Seminariet inviterer til foredrag fredag den 17. januar kl. 17.00 ved Ove Frankel.

Rudolf Steiner som kunstner


Rudolf Steiner udtalte nogen tid efter grundlæggelsen af den første Waldorf Skole: ”Hvis jeg skulle grundlægge den i dag, ville jeg have gjort den endnu mere kunstnerisk.’’ Rudolf Steiner skabte desuden selv en lang række af forskellige kunstværker. Bl.a. arkitektur, relieffer, skulpturer, malerier og digte.


I anledningen af 100-års jubilæet for grundlæggelsen af den første Waldorfskole, har Sophia Seminariet inviteret en række foredragsholdere til at komme og fortælle om forskellige initiativer, udsprunget af Rudolf Steiners impulser.


Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Fri entré

Foredrag fredag d. 13. december

Sophia Seminariet inviterer til foredrag fredag den 13. december kl. 17.00 ved Göran Krantz. Ph D og eurytmist – Forsker og underviser på Uddannelsescenter Marjatta, gæstelærer på Professionshøjskolerne på Sjælland og giver kurser internationalt.


I foredraget gives historisk baggrund til eurytmien set i forhold til væsentlige motiver Steiner udviklede under de første år af Steinerpædagogikkens udvikling. Dette perspektiveres gennem eksempler fra moderne forskning.


I anledningen af 100-års jubilæet for grundlæggelsen af den første Waldorfskole, har Sophia Seminariet inviteret en række foredragsholdere til at komme og fortælle om forskellige initiativer, udsprunget af Rudolf Steiners impulser.


Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Fri entré

Foredrag fredag d. 22 november

Helsepædagogikkens historie begyndte, da  der var nogle elever i den første Waldorfskole, der havde behov for en anden undervisning. Rudolf Steiner holdt på opfordring en serie foredrag for en gruppe helsepædagoger, terapeuter og læger, og han skabte en impuls båret af et nyt syn på  mennesker med behov for særlig sjælepleje, som det blev kaldt dengang.
Hvor står hele impulsen i dag, og hvad har optaget sindene igennem tiden?

Vi drøfter den ændring, der er sket, nu hvor en del af børnene med udviklingsforstyrrelser er i de almindelige skoler.

I anledningen af 100-års jubilæet for grundlæggelsen af den første Waldorfskole, har Sophia Seminariet inviteret en række foredragsholdere til at komme og fortælle om forskellige initiativer, som er udsprunget af Rudolf Steiners impulser.

Lisbeth Kolmos er læge og tidligere leder af Marjatta.

Tidspunkt: Fredag den 22. oktober kl. 17

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte, Fri entré

Foredrag d. 11. oktober

Sophia Seminariet inviterer til foredrag fredag den 11. oktober kl. 17.00

Ved administrerende direktør i Merkur Andelskasse Lars Persson

”Bank og samfund – fra impuls til bevægelse”

I anledningen af 100 års jubilæet for grundlæggelsen af den første Waldorfskole, har Sophia Seminariet inviteret en række foredragsholdere til at komme og fortælle om forskellige initiativer, som er udsprunget af Rudolf Steiners impulser.

Tidspunkt: Fredag den 11. oktober kl. 17 

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Fri entré

Foredrag 20. september

Sophia Seminariet inviterer til
foredrag fredag den 20. september kl. 17.00


Hvorfor biodynamisk kvalitet – er økologisk ikke godt nok?
Foredrag og dialog om lighederne og forskelle mellem økologisk og biodynamisk dyrkning og ernæringskvalitet.

Biodynamiske fødevarer er økologiske – men de er mere end det. Hvad er dette ”mere”, og gør det nogen forskel for jordens frugtbarhed, planternes sundhed og kvaliteten af produkterne som fødevarer? Hvad er grunden til, at flere økologer nu lægger om til biodynamisk dyrkning og at mad- og vinfolk i stigende grad vælger biodynamiske varer?

Og ikke mindst: hvilken relation mellem antroposofisk pædagogik og biodynamisk ernæring ønsker (behøver?) vi i fremtiden?
Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme ind på – plus dem, deltagerne bringer ind i samtalen.

Klaus Loehr-Petersen. Projektleder og informationsansvarlig i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Økologiens Hus, 8230 Åbyhøj. Uddannet materialist, har arbejdet mange år med jordbrug, ernæring og kostvejledning. Bestyrelsesmedlem i bl.a. Biodynamisk Forskningsforening og Merkur Andelskasse.

Tidspunkt: Fredag den 20. september kl. 17

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Entré: Fri

Foredrag 30. august

Sophia Seminariet Inviterer til
foredrag fredag den 30. august kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier

” Undervisning og livskunst
-en skitse til en fødselsdagstale til en ung 100-årig”
Enhver, der vil hjælpe børn, må prøve at gøre sig tanker om, hvordan et samfund vil kunne udvikle sig.
Hvad opdrager og underviser vi til? Hvordan er vi udfordret i det moderne samfund? Hvor ligger vore muligheder og potentialer?
Vi skal som enkeltindivider og i vore arbejdsfællesskaber bruge vore mange erfaringer, men også nu mere end nogensinde søge at virkeliggøre fantasiens kraft i os selv og i eleverne.
Hvis al opdragelse grundlæggende er selvopdragelse, og vi finder veje til dette på en tidssvarende måde, vil vi kunne opleve Steinerskolernes 100-års fødselsdag ikke kun med glæde, men også med taknemmelighed for de store fremtidsmuligheder!


Tidspunkt: Fredag den 30. august kl. 17
Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Entré: Fri