BØGER

Du kan købe bøger online på audoniconsbogsalg.dk og solspejlet.dk


Bogen Leve Helheden

Bogen Leve helheden, som kan læses online her fører dig gennem 15 menneskers tanker, erfaringer og oplevelser med steinerskoler i Danmark og udlandet.

Bogen giver desuden indblik i, hvad Steen Hildebrandt, professor ved CBS og Andreas Schleicher, direktør for OECDs PISA-undersøgelser mener om uddannelse og om Steinerskoler. Og om effekten af at tro, at alt er muligt.


Rudolf Steiner – børnehavealderen

Barnet før skolealderen – en introduktion til Rudolf Steiners pædagogik
ISBN 87-990757-2-5

Årstidsfester med leg og sang, ISBN 87-90207-02-5

Børnetegningernes hemmeligheder, ISBN  87-590-2290-6

Fortæl Folkeeventyr for dine børn, ISBN87-590 -2400-3


Andre bøger – 
Børnehavealderen

Barndommens baghave (Helle Heckmann)
Inspiration til at skabe en hverdag ud fra det lille barns behov. Bogen inkluderer DVD-filmen “Nøkken”, der beskriver hverdagslivet i en Steiner børnehave med børn fra 1-7 år.

Barn – du er vores ansvar (Helle Heckmann)
Omhandler bl.a. pædagogens indre arbejde, forældresamarbejde, bevægelse, ernæring og sanglege. Bogen inkluderer DVD-filmen “The little ones”.


Rudolf Steiner – Skolealderen

Forår i skolen – en indføring i Rudolf Steiners pædagogik (Holger Mellerup)
Magnussens forlag 1969


Rudolf Steiner – Opdragelse

Barnets opdragelse – set fra åndsvidenskabens synspunkt
Antroposofisk Forlag, ISBN87-88044-65-3

Her kan du downloade en engelsk version af bogen: THE-EDUCATION-of-the-child

Du kan købe bøger online på audoniconsbogsalg.dk og solspejlet.dk

 

www Steinerseminariet 4