Foredrag fredag 31. aug. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til offentligt fredagsforedrag den 31. august 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Michael T. Brinch:

Åndsvidenskab – en teori?

Eftermiddagens tema undersøger spændingsfeltet mellem åndsvidenskabens beretninger, der kun kan accepteres af ’nutiden’, hvis de passer ind i og opfylder de p.t. vedtagne teoriers forestillings-katalog og betingelser – paradigmer – og kilden til de impulser, der ligger til grund for Waldorf-pædagogikken.
– Om modet til ikke at ville stå undskyldende over for en videnskabelig autoritet…

Undertekst på dansk:
“En missionær fra middelalderen beretter, at han har
fundet det punkt, hvor himmel og jord berører hinanden…”

Fredag den 31. august 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré – alle er velkomne