Foredrag fredag 1. juni 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 1. juni 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”På sporet af de magiske kræfter imellem barn og voksen – en vej ind i intuitionen”

Vi lever i en tid, hvor vi i det pædagogiske arbejde mere end nogen sinde må samle vores erfaringer og stille spørgsmål til fremtiden! Hvad er der brug for til børn og unge netop i dag?

Vi må ikke glemme at søge at udvikle en ”intuitionens pædagogik”, hvor vi hverken følger et fast skema eller en pludselig ”mavefornemmelse”, men udvikler skabende tænkning og interesse, der kan hjælpe intuitive kræfter frem i børn, pædagoger, lærere og forældre.

På en gang gammel og ung steinerpædagogik, på vej ind i et nyt århundrede, er mere end nogensinde en vigtig impuls til at vække intuitionskræfter i børn og voksne!

Fredag den 1. juni 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré