Foredrag fredag 22. sept 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 22. september kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”Rudolf Steiner skolens fødsel dengang og nu”

For snart 100 år siden blev de første skridt taget til en fri skole med en pædagogik, der ikke voksede ud af en bestående pædagogisk retning, men som blev en nydannelse både i sit syn på barnets udvikling og den store betydning det kunstneriske princip bør have i al undervisning.
Steiners grundlæggende foredrag, ”lærerkurset”, er en af de mest betydningsfulde fremstillinger af den spirituelle menneskekundskab. Det giver med sit menneske- og verdensbillede læseren ikke kun tanker- tankeformer- billeder, men viser, hvordan en intuitiv bevidsthed langsomt kan dannes til hjælp både i forberedelsen som i selve undervisningssituationen.
”Almen menneskekundskab” er i selve sin opbygning en organisme, der beskriver bevidsthedstilstande, en ny psykologi og levende betragtninger af legemet, og derved har den en særlig status i hele Steiners værk!

Alle er hjertelig velkommen.

Fredag den 22. september kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget