PRAKTISK

OPTAGELSESBETINGELSER

Studerende optages efter samtale og ved individuel bedømmelse af ansøgers personlige og faglige kompetencer. Optagelsessamtale kan aftales ved at ringe til Bo Madsen 22 88 48 33 og Ida Dey 20 63 10 56.

Ved tilmelding sendes

Udfyldt ansøgningsblanket.

Kopier af eksamens- og kursusbeviser, udtalelser og anbefalinger.

Kort levnedsbeskrivelse (CV) og begrundelse for at søge uddannelsen.

ØKONOMI

Læreruddannelsen er privat finansieret og modtager ikke offentlige midler. Derfor opkræves der en kursusafgift på 16.500 kr. pr. år, som bedes indbetalt ved studiestart og senest ultimo september eller efter personlig, nedskrevet aftale.

Indmeldelsesgebyr udgør 500 kr. og indbetales samtidig med indmeldelsespapirer. Dette gebyr refunderes ikke. Herudover skal påregnes udgifter til bøger og materialer.

KONTAKT 

Rudolf Steiner Lærerseminariet Sophia i København – Deltidsuddannelsen
C/O Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte.


Emails

kontoret@steinerseminariet.dk

Kontakt
Bo Madsen 22884833.

 

BANK
Konto 8401 – 0001042201 i Merkur Bank.

www Steinerseminariet 3