Foredrag fredag den 20. februar kl. 17.00

www Steinerseminariet 4

I kan godt glæde jer. Næste foredrag har titlen Fra musikkens værksted – om musik og sang skolen.

Det er lykkedes at få en af de bedste musiklærere til at komme – nemlig Jørn Bendixen fra Rudolf Steinerskolen i Århus. Jørn Bendixen har været musiklærer i mange år og er nu skoleleder for skolen.

Alle – der er interesserede i Steiners pædagogik – er velkommen til at deltage.

Tilmelding til Jørgen Bækkeskov på telefon 28 78 28 71 eller mail kontoret@steinerseminariet.dk