Fredagsforedrag 2019

Sophia Deltids Seminarium inviterer til Fredagsforedrag 2019

I år er det 100 år siden at den første Waldorfskole så dagens lys i Stuttgart i Tyskland og Waldorfpædagogikken fejrer derfor sit 100-års jubilæum hele dette skoleår.
Waldorfpædagogikken er nok den mest kendte og mest udbredte af de mange konkrete initiativer som er udsprunget af antroposofien, men mange andre initiativer er udsprunget af antroposofien, har udviklet sig og fundet fodfæste i verden.
I rækken af fredagsforedrag vil vi sætte fokus på nogle af disse initiativer, som for de flestes vedkommende, blev sat i verden i 1919 og i 1920’erne.

 1. august. ” Undervisning og livskunst
  -en skitse til en fødselsdagstale til en ung 100-ar̊ ig” v/ Seminarielærer Anders Høier.
 2. september. Om det biodynamiske landbrug v/projektleder i Foreningen for
  Biodynamisk Landbrug Klaus Loehr-Petersen.
 3. oktober. ”Bank og samfund – fra impuls til bevægelse” v/ Lars Persson, administrerende direktør Merkur Andelskasse
 4. november. Om Kristensamfundet v/præst i Kristensamfundet Mette Weinhard
 5. november. Om helsepædagogikken v/læge og tidligere leder af Marjatta Lisbeth Kolmos.
 6. december. Om eurytmi v/helseeurytmist på Michaelsskolen Janne Mejnaa
  Alle foredragene foregår som sædvanligt kl. 17.00 i Vidarskolens eurytmisal og der er gratis adgang.

Foredrag fredag 31. aug. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til offentligt fredagsforedrag den 31. august 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Michael T. Brinch:

Åndsvidenskab – en teori?

Eftermiddagens tema undersøger spændingsfeltet mellem åndsvidenskabens beretninger, der kun kan accepteres af ’nutiden’, hvis de passer ind i og opfylder de p.t. vedtagne teoriers forestillings-katalog og betingelser – paradigmer – og kilden til de impulser, der ligger til grund for Waldorf-pædagogikken.
– Om modet til ikke at ville stå undskyldende over for en videnskabelig autoritet…

Undertekst på dansk:
“En missionær fra middelalderen beretter, at han har
fundet det punkt, hvor himmel og jord berører hinanden…”

Fredag den 31. august 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré – alle er velkomne

Foredrag fredag 1. juni 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 1. juni 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”På sporet af de magiske kræfter imellem barn og voksen – en vej ind i intuitionen”

Vi lever i en tid, hvor vi i det pædagogiske arbejde mere end nogen sinde må samle vores erfaringer og stille spørgsmål til fremtiden! Hvad er der brug for til børn og unge netop i dag?

Vi må ikke glemme at søge at udvikle en ”intuitionens pædagogik”, hvor vi hverken følger et fast skema eller en pludselig ”mavefornemmelse”, men udvikler skabende tænkning og interesse, der kan hjælpe intuitive kræfter frem i børn, pædagoger, lærere og forældre.

På en gang gammel og ung steinerpædagogik, på vej ind i et nyt århundrede, er mere end nogensinde en vigtig impuls til at vække intuitionskræfter i børn og voksne!

Fredag den 1. juni 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 4. maj 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 4. maj 2018 kl. 17.00
ved seminarielærer Michael T. Brinch

“Mennesker med specielle udfordringer”

Eftermiddagens tema vil være et forsøg på at beskrive de verdens-niveauer, som individer med udviklingshæmninger kan befinde sig i, og dette i forhold til det såkaldt ‘normale’ menneske – som det kan være uhyre svært at finde.

Man kunne kalde det en ‘topografisk’ skitse af, hvor forskellige bevidsthedstilstande egentlig befinder sig, i forhold til den verdensforståelse vi drømmende eller bevidstløst tager for givet, som værende vore egne vilkår.

Fredag den 4. maj 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 20. apr. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 20. april 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Ove Frankel:

“Om Gabrielle Münter”

Gabrielle Münter var den eneste kvindelige kunstner i den gruppe af kunstnere , der kaldte sig ‘Blaue Reiter’. Sammen har kunstnerne fra Blaue Reiter forvandlet vores opfattelse af naturen, af farvernes virkninger, af kunstens rolle i samfundet mm. Gabrielle Münter var en central og ukonventionel kunstner og virkede inspirerende på kunstnerne Kandinsky, Marc og Klee, ligesom de virkede inspirerende på hende. Gabrielle Münter er dog forblevet mindre berømt end hendes mandlige kolleger.

Foredraget vil vise om det var rimeligt?? og det kan også ses som en optakt til forårets store udstilling: Louisiana åbner en udstilling med titlen ‘Gabrielle Münter’ den 3. maj.

Fredag den 20. april 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 6. apr. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 6. april 2018 kl. 17.00 ved læge Elisabeth Møller-Hansen:

Sociale udfordringer i nutiden, og pædagogikkens nøglefunktion for at kunne løse problemerne.

Fredag den 6. april 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 23. mar. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 23. marts kl. 17.00 ved håndværkslærer Gert Hansen:

HÅNDVÆRK….HVORFOR NU DET?

For de fleste børn i steinerskolens små klasser er håndarbejde det absolutte yndlingsfag.
Efterhånden som børnene bliver ældre og lærer flere praktiske områder at kende øges interessen for det der skal komme og lysten og glæden ved alle håndværksfagene vokser. For mange elever bliver håndværket de timer på dagen og i ugen som de glæder sig mest til.

Fredag den 23. marts 2018 kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 23. feb. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx
Sophia Seminariet

Inviterer til fredagsforedrag den 23. februar kl. 17.00
ved seminarielærer Michael T. Brinch

MOTIVETS ANATOMI

Eftermiddagens tema er et forsøg på at vende blikket fra vore handlinger til kvaliteterne i vore motiver, der ligger som kræfter i vore handlinger. En af lærerens og pædagogens store udfordringer er det arbejde, der ligger i at løfte sig op i en indre oprejsthed, det, man kunne kalde selvopdragelse, at drage sig selv op! I denne modige anstrengelse for at kunne komme til en uredigeret selvindsigt finder vi måske den frihed, der er nødvendig i en såkaldt autentisk autoritet med integritet.

Fredag den 23. februar 2018 kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 12. jan 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 12. januar kl. 17.00 ved steinerlærer Birger Bengtsson:

”Det nye Barn”

Efter at have undervist som klasselærer i grundskolen i flere årtier kan man i dag tydelig fornemme en ændring i barnet adfærd. Det er ikke barnets almene udvikling eller generelle konstitution der har forandret sig, men den omgivende kultur. Jeg er ikke alene om denne opfattelse. I debatter på diverse medier udtaler professionelle pædagoger, sociologer og alm. lægfolk om en ændring i adfærden hos børn. Grunden til denne ændring er der mange årsager og bud på.
Ved dette oplæg vil jeg forsøge at give min oplevelse af adfærdsændringen med tilhørende foreslag til måder at gribe og omfavne “Det nye Barn”.

Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Fredag den 12. januar 2018 kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

Foredrag fredag 8. dec. 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 8. december kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”Læring som udviklingsvej
– en tidssvarende metode i en højteknologisk tidsalder”

For snart 100 år siden blev jegets pædagogik født! I barnets udvikling taler vi om jeg-oplevelse, jeg-følelse og jeg-bevidsthed. I denne udvikling, hvor barnets jeg griber sjælekræfterne i handlinger, følelser og tanker, er Steinerskolernes læreplan og kunstneriske virke fødselshjælpere. Ikke kun menneskets egocentriske ”mig” udfolder sig, men barnet får hjælp til at nå frem til et socialt og moralsk liv i frihed!

Hvor lever menneskets jeg, og hvad er dets miljø?
Hvad er fantasikræfter, og hvad er deres miljø?
Kunst og fantasi hører sammen, men hvordan?

Foredraget er en videreføring af temaet fra den 17. november, men kan høres uden at have deltaget før!

Husk det er gratis og alle er velkomne

Fredag den 8. december kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte