PRAKTISK

 

OPTAGELSESBETINGELSER

Studerende optages efter samtale og ved individuel bedømmelse af ansøgers personlige og faglige kompetencer. Optagelsessamtale kan aftales ved at ringe til tlf. 28 78 28 71.

Ved tilmelding sendes

Udfyldt ansøgningsblanket.

Kopier af eksamens- og kursusbeviser, udtalelser og anbefalinger.

Kort levnedsbeskrivelse (CV) og begrundelse for at søge uddannelsen.

 

ØKONOMI

Læreruddannelsen er privat finansieret og modtager ikke offentlige midler. Derfor opkræves der en kursusafgift på 14.500 kr. pr. år, som bedes indbetalt ved studiestart og senest ultimo september eller efter personlig, nedskrevet aftale.

Indmeldelsesgebyr udgør 500 kr. og indbetales samtidig med indmeldelsespapirer. Dette gebyr refunderes ikke. Herudover skal påregnes udgifter til bøger og materialer, overnatning og forplejning i forbindelse med undervisningen på Audonicon samt udgifter ved praktikophold og eventuelle ekskursioner.

 

KONTAKT 

Rudolf Steiner Lærerseminariet Sophia i København – Deltidsuddannelsen
C/O Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte.


Emails

kontoret@steinerseminariet.dk
dybden@hotmail.dk

 

Kontaktpersoner

Jørgen Bækkeskov 55 38 77 73 / 28 78 28 71, kontoret@steinerseminariet.dk

 

BANK

Konto 8401 – 0001042201 i Merkur Bank.

 

www Steinerseminariet 3