Foredrag fredag 23. feb. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx
Sophia Seminariet

Inviterer til fredagsforedrag den 23. februar kl. 17.00
ved seminarielærer Michael T. Brinch

MOTIVETS ANATOMI

Eftermiddagens tema er et forsøg på at vende blikket fra vore handlinger til kvaliteterne i vore motiver, der ligger som kræfter i vore handlinger. En af lærerens og pædagogens store udfordringer er det arbejde, der ligger i at løfte sig op i en indre oprejsthed, det, man kunne kalde selvopdragelse, at drage sig selv op! I denne modige anstrengelse for at kunne komme til en uredigeret selvindsigt finder vi måske den frihed, der er nødvendig i en såkaldt autentisk autoritet med integritet.

Fredag den 23. februar 2018 kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 12. jan 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 12. januar kl. 17.00 ved steinerlærer Birger Bengtsson:

”Det nye Barn”

Efter at have undervist som klasselærer i grundskolen i flere årtier kan man i dag tydelig fornemme en ændring i barnet adfærd. Det er ikke barnets almene udvikling eller generelle konstitution der har forandret sig, men den omgivende kultur. Jeg er ikke alene om denne opfattelse. I debatter på diverse medier udtaler professionelle pædagoger, sociologer og alm. lægfolk om en ændring i adfærden hos børn. Grunden til denne ændring er der mange årsager og bud på.
Ved dette oplæg vil jeg forsøge at give min oplevelse af adfærdsændringen med tilhørende foreslag til måder at gribe og omfavne “Det nye Barn”.

Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Fredag den 12. januar 2018 kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

Foredrag fredag 8. dec. 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 8. december kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”Læring som udviklingsvej
– en tidssvarende metode i en højteknologisk tidsalder”

For snart 100 år siden blev jegets pædagogik født! I barnets udvikling taler vi om jeg-oplevelse, jeg-følelse og jeg-bevidsthed. I denne udvikling, hvor barnets jeg griber sjælekræfterne i handlinger, følelser og tanker, er Steinerskolernes læreplan og kunstneriske virke fødselshjælpere. Ikke kun menneskets egocentriske ”mig” udfolder sig, men barnet får hjælp til at nå frem til et socialt og moralsk liv i frihed!

Hvor lever menneskets jeg, og hvad er dets miljø?
Hvad er fantasikræfter, og hvad er deres miljø?
Kunst og fantasi hører sammen, men hvordan?

Foredraget er en videreføring af temaet fra den 17. november, men kan høres uden at have deltaget før!

Husk det er gratis og alle er velkomne

Fredag den 8. december kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

Foredrag fredag 17. nov. 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

 

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 17. november kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”Steiner-pædagogik er jegets pædagogik”

For snart 100 år siden blev ”jegets pædagogik” født. ”Jeg” er det lille ord, som vi alle bruger hver dag, og som kendetegner det menneskelige i os – det jeg, som f. eks. dyr ikke har. De kan derfor ikke ændre sig, men højst dresseres, og det kun indtil kønsmodningen!
Jeget har sit virke i sjælen og forbinder sig efter særlige rytmiske lovmæssigheder med sjæl og krop. Denne udvikling kan og bør understøttes, hjælpes og fremmes, så mødet med andre mennesker, naturen og livet bliver et personligt frit moralsk anliggende!
– Hvordan kan pædagogik blive jegets fødselshjælper?
– Hvordan forvandler vores jegbevidsthed sig?
– Hvad er jeget, og hvor finder jeg det?

Alle er hjertelig velkommen

Fredag den 17. november kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget

Foredrag fredag 22. sept 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 22. september kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”Rudolf Steiner skolens fødsel dengang og nu”

For snart 100 år siden blev de første skridt taget til en fri skole med en pædagogik, der ikke voksede ud af en bestående pædagogisk retning, men som blev en nydannelse både i sit syn på barnets udvikling og den store betydning det kunstneriske princip bør have i al undervisning.
Steiners grundlæggende foredrag, ”lærerkurset”, er en af de mest betydningsfulde fremstillinger af den spirituelle menneskekundskab. Det giver med sit menneske- og verdensbillede læseren ikke kun tanker- tankeformer- billeder, men viser, hvordan en intuitiv bevidsthed langsomt kan dannes til hjælp både i forberedelsen som i selve undervisningssituationen.
”Almen menneskekundskab” er i selve sin opbygning en organisme, der beskriver bevidsthedstilstande, en ny psykologi og levende betragtninger af legemet, og derved har den en særlig status i hele Steiners værk!

Alle er hjertelig velkommen.

Fredag den 22. september kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget

Foredrag fredag 1. sept. 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 1. september kl. 17.00 ved steinerlærer Birger Bengtsson:

”Om børnebetragtning”

Børnebetragtning er et af de vigtigste pædagogiske greb vi har som lærere og kollegier på Steinerskolen. Men ofte bliver dette ellers virksomme værktøj ikke benyttet.
Hvad er grunden til dette?
Ved aftenens oplæg vil jeg beskrive nogle af årsagerne til den manglende brug af den antroposofisk inspirerede børnebetragtning og en ny vej til hjælp med at komme i gang.

Fredag den 1. september kl. 17

Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget

Foredrag fredag 9. juni 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 9. juni kl. 17.00 ved seminarielærer Ove Frankel:

Steinerskolens mål: At opdrage til frihed.
– Har undervisningen og opdragelse løst opgaverne på rette måde, så kan eleven nu træde ud i livet med moralsk mod, for med modtageligt hjerte og intellektuel modenhed at finde sin egen opgave i tilværelsen. (Caroline von Heydebrandt)

Steinerskolens metode: tregreningens øveområde:
– Hovedet skaber kapital.
– Hjertet formidler arbejde.
– Hånden frembringer vare.

Afrundende foredrag om steinerskolen og tregreningen.

Fredag den 9. juni kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget

Foredrag fredag 19. maj 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 19. maj kl. 17.00 ved seminarielærer Ove Frankel

”Rudolf Steiner Skolen fik 3-greningen i dåbsgave”
Hvorfor det?

Fredag den 19. maj kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget

Foredrag fredag 28. april 2017

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 28. april kl. 17.00 ved seminarielærer Ove Frankel

”Frihed – Lighed – Broderlighed”

Hvordan er det lykkedes med at omsætte de gamle idealer til social virkelighed?

Fredag den 28. april kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget

Foredrag fredag den 7. april kl. 17.00

IMG_0052_400

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 7. april kl. 17.00 ved seminarielærer Claus Barfod:

Rudolf Steiners mysteriedramaer

Med sine mysteriedramaer forsøgte Rudolf Steiner i en kunstnerisk, dramatisk form at beskrive enkelte konkrete menneskers indvielsesvej.

Rudolf Steiners 2. mysteriedrama kan opleves på Mikael Skolen i Herlev den 20., 21. og 22. april kl. 19.00
Samt på Audonicon i Skanderborg den 29. april kl. 16.00
Billetter á 100 kr. hos Hans Hyldgård tlf. 2692 2090 (ml. 9-18)

Fredag den 7. april kl. 17
Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré til foredraget