Fredagsforedrag 11. oktober

Sophia Seminariet inviterer til foredrag fredag den 11. oktober kl. 17.00

Ved administrerende direktør i Merkur Andelskasse Lars Persson

”Bank og samfund – fra impuls til bevægelse”

I anledningen af 100 års jubilæet for grundlæggelsen af den første Waldorfskole, har Sophia Seminariet inviteret en række foredragsholdere til at komme og fortælle om forskellige initiativer, som er udsprunget af Rudolf Steiners impulser.

Tidspunkt: Fredag den 11. oktober kl. 17 

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Fri entré

Foredrag 20. september

Sophia Seminariet inviterer til
foredrag fredag den 20. september kl. 17.00


Hvorfor biodynamisk kvalitet – er økologisk ikke godt nok?
Foredrag og dialog om lighederne og forskelle mellem økologisk og biodynamisk dyrkning og ernæringskvalitet.


Biodynamiske fødevarer er økologiske – men de er mere end det. Hvad er dette ”mere”, og gør det nogen forskel for jordens frugtbarhed, planternes sundhed og kvaliteten af produkterne som fødevarer? Hvad er grunden til, at flere økologer nu lægger om til biodynamisk dyrkning og at mad- og vinfolk i stigende grad vælger biodynamiske varer?


Og ikke mindst: hvilken relation mellem antroposofisk pædagogik og biodynamisk ernæring ønsker (behøver?) vi i fremtiden?
Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme ind på – plus dem, deltagerne bringer ind i samtalen.


Klaus Loehr-Petersen. Projektleder og informationsansvarlig i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Økologiens Hus, 8230 Åbyhøj. Uddannet materialist, har arbejdet mange år med jordbrug, ernæring og kostvejledning. Bestyrelsesmedlem i bl.a. Biodynamisk Forskningsforening og Merkur Andelskasse.


Tidspunkt: Fredag den 20. september kl. 17


Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Entré: Fri

Foredrag 30. august

Sophia Seminariet Inviterer til
foredrag fredag den 30. august kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier

” Undervisning og livskunst
-en skitse til en fødselsdagstale til en ung 100-årig”
Enhver, der vil hjælpe børn, må prøve at gøre sig tanker om, hvordan et samfund vil kunne udvikle sig.
Hvad opdrager og underviser vi til? Hvordan er vi udfordret i det moderne samfund? Hvor ligger vore muligheder og potentialer?
Vi skal som enkeltindivider og i vore arbejdsfællesskaber bruge vore mange erfaringer, men også nu mere end nogensinde søge at virkeliggøre fantasiens kraft i os selv og i eleverne.
Hvis al opdragelse grundlæggende er selvopdragelse, og vi finder veje til dette på en tidssvarende måde, vil vi kunne opleve Steinerskolernes 100-års fødselsdag ikke kun med glæde, men også med taknemmelighed for de store fremtidsmuligheder!


Tidspunkt: Fredag den 30. august kl. 17
Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte Entré: Fri

Fredagsforedrag 2019

Sophia Deltids Seminarium inviterer til Fredagsforedrag 2019

I år er det 100 år siden at den første Waldorfskole så dagens lys i Stuttgart i Tyskland og Waldorfpædagogikken fejrer derfor sit 100-års jubilæum hele dette skoleår.
Waldorfpædagogikken er nok den mest kendte og mest udbredte af de mange konkrete initiativer som er udsprunget af antroposofien, men mange andre initiativer er udsprunget af antroposofien, har udviklet sig og fundet fodfæste i verden.
I rækken af fredagsforedrag vil vi sætte fokus på nogle af disse initiativer, som for de flestes vedkommende, blev sat i verden i 1919 og i 1920’erne.

 1. august. ” Undervisning og livskunst
  -en skitse til en fødselsdagstale til en ung 100-ar̊ ig” v/ Seminarielærer Anders Høier.
 2. september. Om det biodynamiske landbrug v/projektleder i Foreningen for
  Biodynamisk Landbrug Klaus Loehr-Petersen.
 3. oktober. ”Bank og samfund – fra impuls til bevægelse” v/ Lars Persson, administrerende direktør Merkur Andelskasse
 4. november. Om Kristensamfundet v/præst i Kristensamfundet Mette Weinhard
 5. november. Om helsepædagogikken v/læge og tidligere leder af Marjatta Lisbeth Kolmos.
 6. december. Om eurytmi v/helseeurytmist på Michaelsskolen Janne Mejnaa
  Alle foredragene foregår som sædvanligt kl. 17.00 i Vidarskolens eurytmisal og der er gratis adgang.

Foredrag fredag 31. aug. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til offentligt fredagsforedrag den 31. august 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Michael T. Brinch:

Åndsvidenskab – en teori?

Eftermiddagens tema undersøger spændingsfeltet mellem åndsvidenskabens beretninger, der kun kan accepteres af ’nutiden’, hvis de passer ind i og opfylder de p.t. vedtagne teoriers forestillings-katalog og betingelser – paradigmer – og kilden til de impulser, der ligger til grund for Waldorf-pædagogikken.
– Om modet til ikke at ville stå undskyldende over for en videnskabelig autoritet…

Undertekst på dansk:
“En missionær fra middelalderen beretter, at han har
fundet det punkt, hvor himmel og jord berører hinanden…”

Fredag den 31. august 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré – alle er velkomne

Foredrag fredag 1. juni 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 1. juni 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Anders Høier:

”På sporet af de magiske kræfter imellem barn og voksen – en vej ind i intuitionen”

Vi lever i en tid, hvor vi i det pædagogiske arbejde mere end nogen sinde må samle vores erfaringer og stille spørgsmål til fremtiden! Hvad er der brug for til børn og unge netop i dag?

Vi må ikke glemme at søge at udvikle en ”intuitionens pædagogik”, hvor vi hverken følger et fast skema eller en pludselig ”mavefornemmelse”, men udvikler skabende tænkning og interesse, der kan hjælpe intuitive kræfter frem i børn, pædagoger, lærere og forældre.

På en gang gammel og ung steinerpædagogik, på vej ind i et nyt århundrede, er mere end nogensinde en vigtig impuls til at vække intuitionskræfter i børn og voksne!

Fredag den 1. juni 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 4. maj 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 4. maj 2018 kl. 17.00
ved seminarielærer Michael T. Brinch

“Mennesker med specielle udfordringer”

Eftermiddagens tema vil være et forsøg på at beskrive de verdens-niveauer, som individer med udviklingshæmninger kan befinde sig i, og dette i forhold til det såkaldt ‘normale’ menneske – som det kan være uhyre svært at finde.

Man kunne kalde det en ‘topografisk’ skitse af, hvor forskellige bevidsthedstilstande egentlig befinder sig, i forhold til den verdensforståelse vi drømmende eller bevidstløst tager for givet, som værende vore egne vilkår.

Fredag den 4. maj 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 20. apr. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 20. april 2018 kl. 17.00 ved seminarielærer Ove Frankel:

“Om Gabrielle Münter”

Gabrielle Münter var den eneste kvindelige kunstner i den gruppe af kunstnere , der kaldte sig ‘Blaue Reiter’. Sammen har kunstnerne fra Blaue Reiter forvandlet vores opfattelse af naturen, af farvernes virkninger, af kunstens rolle i samfundet mm. Gabrielle Münter var en central og ukonventionel kunstner og virkede inspirerende på kunstnerne Kandinsky, Marc og Klee, ligesom de virkede inspirerende på hende. Gabrielle Münter er dog forblevet mindre berømt end hendes mandlige kolleger.

Foredraget vil vise om det var rimeligt?? og det kan også ses som en optakt til forårets store udstilling: Louisiana åbner en udstilling med titlen ‘Gabrielle Münter’ den 3. maj.

Fredag den 20. april 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 6. apr. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 6. april 2018 kl. 17.00 ved læge Elisabeth Møller-Hansen:

Sociale udfordringer i nutiden, og pædagogikkens nøglefunktion for at kunne løse problemerne.

Fredag den 6. april 2018 kl. 17
Vidar Skolen
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré

Foredrag fredag 23. mar. 2018

Microsoft Word - Fredags Overskrift.docx

Sophia Seminariet inviterer til fredagsforedrag den 23. marts kl. 17.00 ved håndværkslærer Gert Hansen:

HÅNDVÆRK….HVORFOR NU DET?

For de fleste børn i steinerskolens små klasser er håndarbejde det absolutte yndlingsfag.
Efterhånden som børnene bliver ældre og lærer flere praktiske områder at kende øges interessen for det der skal komme og lysten og glæden ved alle håndværksfagene vokser. For mange elever bliver håndværket de timer på dagen og i ugen som de glæder sig mest til.

Fredag den 23. marts 2018 kl. 17
Vidar Skolens Eurytmisal
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte
Fri entré